Medlemshåndtering

I Panther Admin har udviklingen altid haft fokus på medlemmerne. Medlemsservice har derfor optimale betingelser i systemet, og hver service medarbejders eller medarbejdergruppes rettigheder kan detail justeres til den enkelte medarbejders behov og rettigheder.

  • Oprettelse, ændre og nedlægge  af medlemmer.
  • Håndtere flytninger for medlemmer.
  • Tilføje, opgradere, nedlægge og blokere produkter på medlemmer.
  • Tilføje og ændre rabatter på og til medlemmer og medlemsgrupper.
  • Afregne medlemmer og håndtere betalinger.
  • Diagnosticere teknisk udstyr hos medlemmer der har tekniske problemer.
  • Håndtering og automatisering af logistik, eksterne partnere mm., vha. processer.
  • Marketing mod tomme adresser eller adresser med delvis tilslutning.

og meget, meget mere.

 

I Panther Admin er der ingen programmerede begrænsninger for hvad medlems-service skal kunne håndtere, da medlems-service medarbejdere blot er defineret ved at være en slags "begrænset administrator". Det er altså op til antenneforeningens bestyrrelse, eller forretningsfører at bestemme hvad medlems service skal kunne håndtere af opgaver og hertil definere disse rettigheder.

Læs mere om hvad Panther Admin platformen kan (her)