Referencer

Panther Admin anvendes i dag hos en række antenne- og boligforeninger (dd. ca. 65 forskellige, marts - 2016). Løsningen anvendes til at administration, provisionering og afregning af snart 200.000 danske husstande. Et udvalg af disse er listet herunder. De mindste foreninger har ca. 300 medlemmer hvor den største har ca. 30.000 medlemmer. 

 

Stege Kabelnet

I Stege valgte man i 2015 at stoppe samarbejdet med Stofa. Målet for foreningen var at øge tilslutningen på bredbånd, udbyde bedre priser til medlemmer og konsolidere mere økonomi i foreningens kabelnet. Med Panther Admin løsningen har Stege Kabelnet nu selv overtaget den komplette drift. 

Stege Kabelnet havde ved overgangen til egen drift (2016) omkring 1300 medlemmer på TV og omkring 500 på Bredbånd. 

Teknisk platform:

 • Router: Mikrotik Cloud Core Router 10 Gbit
 • CMTS: 5 stk. Teleste DAH-100 Mini-CMTS a 800 Mbit
 • Modems: Technicolor 7210 
 • Server: Cisco UCS C220 M4

Link til Stege Kabelnets hjemmeside: www.stegekabelnet.dk

  

Tune Kabelnet

I Tune har man i årene frem til 2011 haft behov for at få et system der samler trådene mellem de forskellige arbejdsopgaver i foreningen.

Her har det specielt været sammenhængen mellem teknik, installationer og økonomi. Da vi indtil nu  havde kørt med 2 uafhængige systemer, gav det flere og flere udfordringer med vedligeholdelse af  medlemmer m.m. Desuden ønskede vi et samlet system der både var regnskab, medlemsdatabase og indeholdt administration og overvågning af vore internetmodemmer. Også et system, som man ikke skulle være EDB-nørd for at kunne bruge. Dette opfylder Panther til fulde.

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 10K
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: IBM xSeries

Tune Kabelnet har i 2016 omkring 2000 medlemmer.

Link til Tune Kabelnets hjemmeside: www.tunenet.dk

 

Kalundborgegnens Antennelaug

I Kalundborgegnens Antennelaug har man siden 2006 haft glæde af Panther Admin. Udgangspunktet for implementeringen var et ønske om fuld kontrol og dermed opnå maksimal uafhængighed, herunder ifb. med kunde/afregning, leverander samt installationer. I samme omgang ønskede foreningen fuld integration og en høj grad af automatisering mellem hardware i nettet, software i relation til brugere og netværk, samt integration til foreningens økonomisystem.

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 10K
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: Cisco UCS

Kalundborgegnens Antennelaug har i dag i omegnen af 10.000 medlemmer.

Link til Kalundborgegnens Antennelaug s hjemmeside: www.ka-net.dk

 

Skagen Antennelaug

I Skagen Antennelaug har man siden 2008 haft glæde af Panther Admin. Skagen Antennelaug var tidligere en Stofa forening, men kom fri af aftalen ved indgangen til 2008. I forbindelse med løsrivelsen var der behov for opbygning af ny backbone, nyt udstyr, samt et komplet software setup der kunne håndtere flytning og daglig håndtering af de mange medlemmer.

Skagen Antennelaug er i øvrigt frontløber på FDA’s fiberring projekt, og kan vise live demo af hvordan en antenneforening i Danmark kan gøre sig uafhængig og rentabel, uanset størrelse. Skagen Antenneforening er aktive i ERFA Gruppe "Internet" og er i øvrigt medlem af ERFA Gruppe "De frie antenneforeninger" og ERFA Gruppe "Stofa".

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 10K
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: Cisco UCS

Skagen Antennelaug har i dag i omegnen af 6.000 medlemmer.

Link til Skagen Antennelaugs hjemmeside: www.skagenantennelaug.dk

 

Ørum Antenneforening

Ørum Antenneforening, der er en mindre antenneforening i Viborg Kommune, besluttede sig for selv at drive Internet i 2011. Det hidtil anvendte internet i foreningen var ikke optimal med hensyn til forholdet mellem ydelse og pris. DKA udarbejdede et forslag til et projekt for drift af eget internet og tilhørende budget, som blev valgt, og det blev sat i gang ved årsskiftet.

Panther Admin anvendes til registrering af internet til medlemmerne, netværk, fakturering, overvågning af modemmer, og hvad der ellers er behov for. "Panther Admin er ganske uundværlig til styring og håndtering af internettet i bred forstand. Selve produktionen af internet fungerer godt, mens der er nogle mindre fejl i selve kabelnettet, der bliver rettet og løst. Desuden værdsætter vi den gode service, der ydes hos Panther Applickations AS, fortæller formanden, Eskild Keller".

Ørum Antenneforening, der modtager YouSee TV, har godt 500 medlemmer, hvoraf halvdelen har Ørum Internet, og ca. 20 procent har evercall telefoni.

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 7200 + Teleste DAH 100
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: Cisco UCS

Link til foreningens hjemmeside: www.ørumnet.dk

 

Andels.net og Østerbro Antenneforening

Andels.net der driver internet og tv i boligforeninger på Østerbro, har siden 2006 anvendt Panther Admin i sin daglige administration af kunder og medlemmer.

Panther Admin anvendes til registrering af internet til kunder, netværk, fakturering, overvågning hvad der ellers er behov for og har været en fast administrations platform hos Andels.net siden starten hvor Internet kunderne var begrænset til ca. 300.

Teknisk platform:

 • Router/Firewall: Juniper 10Gbit backbone
 • Switche: Cisco SG300 og Allied Telesys ATxxxx
 • Server: Cisco UCS C220 M4

Andels.net har ca. 4.000 kunder på Fiber/LAN forbindelse.

Link til foreningens hjemmeside: www.andels.net