Funktionsområder

Kunde-/Medlemshåndtering er en stor del af det at drive forretning. I Panther Admin er alt arbejde med kunder, derfor optimeret til størst mulig automatisering og færrest mulige klik, fra opgave til løsning.

Kunde-/Medlemshåndtering i Panther Admin

Medlemsservice har derfor optimale betingelser i systemet, og hver service medarbejders eller medarbejdergruppes rettigheder kan detail justeres til den enkelte medarbejders behov og rettigheder.

  • Oprettelse, ændre og nedlæggelse af medlemmer.
  • Håndtere flytninger for medlemmer.
  • Tilføje opgradere, nedlægge og blokere produkter på medlemmer.
  • Tilføje ændre rabatter på og til medlemmer og medlemsgrupper.
  • Afregne medlemmer og håndtere betalinger.
  • Diagnosticere teknisk udstyr hos medlemmer der har tekniske problemer.
  • Håndtering og automatisering af logistik, eksterne partnere mm., vha. processer.
  • Marketing mod tomme adresser eller adresser med delvis tilslutning.
  • og meget, meget mere.

I Panther Admin er der ingen programmerede begrænsninger for hvad medlems-service skal kunne håndtere, da medlems-service medarbejdere blot er defineret ved at være en slags "begrænsninger et administrator". Det er altså op til antenneforeningens bestyrelse, eller forretningsfører at bestemme hvad medlems service skal kunne håndtere af opgaver og hertil definere disse rettigheder.