Seneste software opdateringer

Her kan du tilmelde dig månedlig email med information om softwareopdateringer. Listen vil fremstå med alle funktionsmæssige opdateringer, samt kritiske fejlrettelser.Planlagte funktioner til næste version (November)
 • Forstærker overvågning
 • Tidsbooking
 • Pakke produkt
Beta release (Revision 7920+)
 • Simpel fakturaoprettelse (pre)
 • DOCSIS generator: tilføjet iteratorstart værdi for support af portforwarding på CGA2121
September release (Revision 7920)
 • Canal Digital mix10 og mix20 - Version 2 som opfylder de fleste krav. Både i Pantheradmin og selvbetjening
 • Regnskab: tilføjet momskode på "posteringer"
 • Regnskab: tilføjet overskrift på saldobalance ved sammenligning
 • FTTH (Aktiv fiber) provisionering (pre)
 • Productstatistik: Vis opdel i "Afregning", til visning med afregningsstatus
 • Yousee API provisionering, validering og visning af adresser ude af sync.
 • Medlemsprodukter: abb. pris viser nu sum af alle abb. priser på produkt
 • Medlemsprodukter: Ekstra check af datoer ved ændringer. Dato skal være +/- 5 år ift d.d.
 • Productstatistik: Rabat medtages kun hvis den er aktiv 1 år fremme i tiden.
 • Produkt statistik: Rabat med i CSV
 • Ø visning: Vis på kort viser kun modems for valgte Ø
 • Send faktura og kontoudtog: Tilføjet email tekst til notat
August release (Revision 7790)
 • Canal Digital mix10 og mix20 (Bland selv) på selvbetjening - Første version som endnu ikke opfylder alle krav. Der er lavet en del generelle ændringer i TV delen i selvbetjeningen.
 • CSV udtræk kreditorer
 • CSV udtræk kreditor transaktioner
 • System tests: update/system test tilføjet Email test
 • System tests: update/system test tilføjet DB check
 • System tests: update/system test visning system load, disk forbrug
 • Adresse register: Sikring af der ikke er adresse dubletter. Kræver DAWA valideret adresser.
 • Modems info/flaps: Tilføjet reboot/service/spectrumanalyzer knapper
 • Netværk modems: Masse factoryreset + reboot tilføjet
 • Produkt statistik: Visning af rabat
 • Kundeprodukter: Visning af abb pris samt rabat
 • IP Adresse reservation: Automatisk reprovisionering af modem ved skift af VRF
 • Finansposteringer: Mulighed for at slette finanspostering. Kræver speciel rettighed
 • Knapper fra Ø overvågning til modems/kort
 • Ny rettighed: admin.process.edit. Denne skal sættes for at få lov at rette i processer
 • Opgaveliste: Tilføjet ansvarlig gruppe skift funktion. Kræver rettighed: crm.taskticket.reassigngroup
 • Netværk modems: Filter på Ø/Node
Juli release (Revision 7651)
 • Automatisk opdatering af selvbetjening sammen med Panther Admin opdatering
 • Automatisk opdatering af Agent/ESG sammen med Panther Admin opdatering
 • Integration til Viptel
 • Redigeringsside for selvbetjening konfigurationsfiler under Udbyder/Selvbetjening konfigurationsfil
 • Redigeringsside for Betalingsservice skabelon
 • Logning af: Tilføj/fjern kladdeline, tilføj/fjern transaktion, fjern ordre
 • Rabat: Mulighed for angivelse af særskilt finanskonto på linierabat
 • CWMP Wi-Fi AP provisionering/overvågning, incl. firmware opdatering, ændring af WiFi indstillinger mv.
Juni release (Revision 7576)
 • Cisco SG350X support
 • Ny WebTV password styring (separat login til WebTV og selvbetjening)
 • Periodisering af indtægter på abonnementer (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at ignorere validering af adresse der ikke kan valideres (vaskeri, fællesstue mv.)
 • Vedligeholdelse af kanal logoer, foreningslogo samt forretningsbetingelser fra Panther Admin (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Direkte login på selvbetjening fra Panther Admin. (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at identificere og vise information fra andre processer på objekter
 • Mulighed for at "dræbe" processer, aktiveret fra andre processer
 • Selvbetjening, mulighed for oprettelse af egne menupunkter til salg af "simple" produkter
 • Rettighed på kundeprodukt: "Faktureres fra" , sættes i rettigheder i linjen "nextbilldate"
 • Konfiguration, mulighed for at skjule udgåede felter nederst i "medlemsoplysninger" skærm
 • Selvbetjening, nyt login system med forbedret sikkerhed.
 • Persondataforordning / GDPR side, opsætning og aktivering af automatisk oprydning af persondata
Maj release (Revision 7479)
 • Regnskab: Tilføjet skrive/læse - rettigheder
 • "F" - søgning: tilføjet søgning på udlejer adresser
 • WebTV: Seperat login. Slåes til under konfiguration, webtv, seperated_login. Herefter indtastes login/password manuelt ved oprettelse.
 • Faktura/BS generering: Tilføjet "Medtag saldo" for PDF samt flyttet max grænse for forfaldent beløb til bogføring.
 • CPSMS reveice SMS API. Modtag SMS'er i processer gennem CPSMS https://www.cpsms.dk/files/CPSMS_2vejs_API.pdf
 • API Adgang, default bliver API kald afvist
 • Ny rykkerskabelon uden FIK sektion.
 • CGA4233GA DOCSIS 3.1 modem understøttelse
April release (Revision 7411)
 • Ny email skabelon til kreditnota afsendelse
 • Finanskonto ændring. Mulighed for at rette kontonummer i system tilbage i tiden.
 • Ny Node stats skærm. Viser vigtige værdier for noder i netværket.
 • Ny modem historik skærm. Viser værdier for hvert modem over tid
 • Modem: Visning af svartid zoombar
 • Modem: Knap til skift mellem flere modems i stedet for at vise alle modems på en skærm
 • Modem: Knap til fjern ikke-tilknyttet modem fra medlem
 • Modem: Advarsel i statusfelt ved langsomt modem svartid på snmpdata
 • Provisionering/netværk: tilføjet filter på firmware + modem status
 • Provisionering/netværk: tilføjet notat på modem ved reprovisionering
 • Regnskab: Mulighed for flere sider ved journalpostering pdf
 • Regnskab: Flyttet kontoplan fra Admin/Bogføring til Regnskab
 • Regnskab: Direkte link fra kontoplan til posteringsliste
 • Fakturaliste: beløbsafgrænsning tilføjet
 • Søgning "F": tilføjet søgning på kontonavn/firmanavn og adresse
 • Rykkere: Advarsel ved betalingsservice kørsel af for gamle rykkere
 • Rykkere: Mulighed for at ændre betalingsdato på rykkere
 • Saldoliste: CSV Eksport af produkter
 • Conax: Provisionering af kanal mix pakker
 • Betalingsservice: Opsplitning af indbetalingsfil postering i FIK og BS postering pr. dato
 • Proces: Tilføjet proces triggers til produkt opsætning. Giver mulighed for automatisk udførsel af processer ved forskellige handlinger på produkt.
 • Modem: Automatisk rettelse på forkert registrerede IP leases når man åbner modem skærm
 • Automatisk anonymisering/sletning af udløbet medlemsdata (persondataforordningen)
 • Øer, Stats: Ny visning af flaps/dårlige forbindelser i netværk
 • Ny medlems kodeordsstyring / nulstilling
 • GDPR Godkendelse af samtykkeerklæringer for integration til 3.part
Marts release (Revision 7150)
 • Viaplay integration, mulighed for at oprette Viaplay adgang direkte fra PantherAdmin
 • Automatisk process start når produkt nedlukkes
 • Modemskærm: Tilføjet WiFi kanal graf
 • Modemskærm: Visning af offline forbedret. Viser nu "modem svarer ikke" og "modem offline" som to forskellige farver
 • Kontoudtog: Mulighed for manuel afstemning af "skæve" beløb
 • Saldoliste, filter på inkassostatus
 • Markering af betalingsservice indbetalingsfiler med fejl med rødt (!)
 • Admin : API Adgangsskærm. Styring af adgangsforhold for eksterne systemer
 • Opgaveliste: Ændre deadline på ventende opgaver
 • Opgaveliste: Ændre ansvarlig på ventende opgaver
 • Forbedret Ligowave DLB integration
Februar release (Revision 7037)
 • Wiki implementeret for bedre dokumentation
 • Mulighed for at tage kopi af konfiguration fra CMTS, switch OLT og PTMP i panther
 • Billing: Transaktioner: Filtrer på korttype
 • Automatisk godkendelse af fejlmeldte modems
 • Fuld Technicolor CG2121 support
 • Ny modem skærm
 • Forbedret import fra Danmarksadresser
Januar release (Revision 6891)
 • EPay tilbagebetaling. Direkte integration så tilbageførsel af kortbetalinger kan udføres fra PantherAdmin
 • Bedre tekster på korthævninger så afstemning af bank gøres nemmere
 • Mulighed for at angive eksternt kundenummer på bogføring, til inkasso opkrævning
 • Overvågning: Ligowave nft oversigt
 • Overvågning: Agent oversigt
 • Ligowave NFT firmware opdatering
 • Ligowave NFT mesh styring
 • Visning af uplink trafik samt historisk trafik data
December release (Revision 6800)
 • Adresse register forbedringer, sortering på validering, dublet tjek via dawa.
 • Mulighed for at oprette en adresse via danmarksadresser. (Adresse register)
 • Muligt at tilføje note til modem
 • Regnskab: Tilføjet posteringsjournal pdf + udskrift
 • Regnskab: Tilføjet måned og kvartal moms periode
 • Regnskab: Tilføjet debet/kredit kolonner som option på regnskab
 • Flyttefunktion til boligforeningsnet (Ethernet)
 • Cisco Umbrella-OpenDNS integration. Mulighed for net sikkerhed opsætning via Panther
 • Ø overvågning, slet alarm funktion
Oktober release (Revision 6656)
 • Net båndbredde overvågning. Viser det "ægte" båndbredde behov. Kontakt os for implementering
 • Kronback tracers S16 integration til visning af upstream kvalitet. Kontakt os for implementering
 • Ø beskyttelse, automatisk genstart af modems som kører med for få kanaler Kontakt os for implementering
 • Finansposteringer, tilføjet saldo kolonne hvis konto er valgt
September release (Revision 6554)
 • Mulighed for import af adresser fra danmarksadresser i adressekartotek
 • Adgangsadresseid tilføjet til adresseregister (DAWA validering). Oplysningen skal benyttes til bredbåndskortlægning 2017
 • Ekstra fakturatekst tilføjet under bogføringsopsætning.
 • Mulighed for postering på forskellige kort typer under kontoudtog (VISA/Mastercard mv.)
 • Prisændringsfunktion. Gør det nemt at skifte pris på abonnementsprodukter
 • Mulighed for opsplitning af debitor massekørsel på bilagsnummer pr. debitor
 • Accessliste API til Juniper (CableOS)
 • Tilføjet iterator til kundegruppe som genererer et fint kunderuppetræ til brug i custom input felt object select.
 • GPON OLT/ONT provisionering
 • Indeholder styring af Televes OLT512 samt 769504 GPON ONT HOME AC
 • Styring af båndbredde, adgang, WiFi, telefoni (incl. integration til evercall), visning af WiFi enheder samt AP scanner
August release (Revision 6363)
 • Påmindelser: mulighed for at liste påmindelser før generering.
 • Tilføjet iterator til kunde gruppe så en begrænset gruppe liste kan hentes indeholdende kun grupper som brugeren har adgang til.
 • Process opgave type createInstaddress kan nu tage et DAWA id som parameter. Gives dette id hentes korrekte adresse data fra http://dawa.aws.dk .
 • WiFi skærm, viser enheder på GPON ONU/ONT enheder
 • Telefoni billing: Rabatter på auto-optanking produkter
 • Mulighed for CSV eksport af saldoliste med alder
 • Ved tilføjelse af nye liniekort eller ændring i CMTS, knap til genopbygning.
 • Ligowave mulighed for at sætte minsignal på 2.4Ghz og 5Ghz
 • TV: Import/export af webtvid
 • Ekstra checks på finanskonti (Så man ikke posterer på konto 0)
 • Ekstra check på ophørte produkter
 • Overblik system
 • - Simple visninger af nøgletal fra PantherAdmin. Både HF og forretningsmæssigt.
 • - Opsamling af latency data samt live uplink båndbredde, kræver 1 times opsætning
 • Fairytell integration
 • Kontoudtog: Tilføjet visning af bilagsnr
 • Kontoplan: Tilføjet eksport funktion samt viser afvarsel ved manglende sumoptions
 • Mulighed for at angive maks beløb for restanceopkrævning på betalingsservice under grupper
 • Kørsel af papirfaktura fra billing skærm
 • Visning af antal fakturaer som afventer kortbetaling på billing skærm
 • Billing: tilføj upload/download funktion for nets betalingsservice direkte på kørselsskærm
Juli release (Revision 6239)
 • Proces task til modem spectrum analyzer. Finder aktuel TV Pakke.
 • Tilføjet to søgefelter til opgaveliste (sortorder3 + sortorder4)
 • Opgaveliste vises i fuld skærmbredde
 • script fil betalingsservice/testdownloads.php, viser data om betalingsservice filer som ikke kan indlæses
 • Taskticket: ticketgraph. Giver mulighed for at generere statistik om åbne og lukkede opgaver
 • Conax export funktioner
Juni (Revision 6195)
 • Modems visning, max/min/delta visning af signalniveauer
 • Mulighed for styring af OutOfHome på WebTV (Til TV2 ude af huset)
 • Yousee OSA, integration til Yousee