Referencer

Panther Admin anvendes i dag hos en række antenne- og boligforeninger (dd. ca. 90 forskellige, september - 2017). Løsningen anvendes til at administration, provisionering og afregning af ca. 300.000 danske husstande. Et udvalg af disse er listet herunder. De mindste løsninger administrerer ca. 300 medlemmer hvor de stiørste ca. 50.000 medlemmer.

Stege Kabelnet

I Stege valgte man i 2015 at stoppe samarbejdet med Stofa. Målet for foreningen var at øge tilslutningen på bredbånd, udbyde bedre priser til medlemmer og konsolidere mere økonomi i foreningens kabelnet. Med Panther Admin løsningen har Stege Kabelnet nu selv overtaget den komplette drift.

Stege Kabelnet havde ved overgangen til egen drift (2016) omkring 1300 medlemmer på TV og omkring 500 på Bredbånd.

Teknisk platform:

 • Router: Mikrotik Cloud Core Router 10 Gbit
 • CMTS: 5 stk. Teleste DAH-100 Mini-CMTS a 800 Mbit
 • Modems: Technicolor 7210
 • Server: Cisco UCS C220 M4

Link til Stege Kabelnets hjemmeside: www.stegekabelnet.dk

Tune Kabelnet

I Tune har man i årene frem til 2011 haft behov for at få et system der samler trådene mellem de forskellige arbejdsopgaver i foreningen.

Her har det specielt været sammenhængen mellem teknik, installationer og økonomi. Da vi indtil nu havde kørt med 2 uafhængige systemer, gav det flere og flere udfordringer med vedligeholdelse af medlemmer m.m. Desuden ønskede vi et samlet system der både var regnskab, medlemsdatabase og indeholdt administration og overvågning af vore internetmodemmer. Også et system, som man ikke skulle være EDB-nørd for at kunne bruge. Dette opfylder Panther til fulde.

Teknisk platform:

 • CMTS: Harmonics CableOS CMTS Docsis 3.0 og 3.1
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928, EPC3940, EPC3949.
 • Server: IBM xSeries
 • Tune Kabelnet har i 2017 omkring 2000 medlemmer.

Link til Tune Kabelnets hjemmeside: www.tunenet.dk

Kalundborgegnens Antennelaug

I Kalundborgegnens Antennelaug har man siden 2006 haft glæde af Panther Admin. Udgangspunktet for implementeringen var et ønske om fuld kontrol og dermed opnå maksimal uafhængighed, herunder ifb. med kunde/afregning, leverander samt installationer. I samme omgang ønskede foreningen fuld integration og en høj grad af automatisering mellem hardware i nettet, software i relation til brugere og netværk, samt integration til foreningens økonomisystem.

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 10K
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: Cisco UCS
 • Kalundborgegnens Antennelaug har i dag i omegnen af 12.000 medlemmer.

Link til Kalundborgegnens Antennelaug s hjemmeside: www.ka-net.dk

Skagen Antennelaug

I Skagen Antennelaug har man siden 2008 haft glæde af Panther Admin. Skagen Antennelaug var tidligere en Stofa forening, men kom fri af aftalen ved indgangen til 2008. I forbindelse med løsrivelsen var der behov for opbygning af ny backbone, nyt udstyr, samt et komplet software setup der kunne håndtere flytning og daglig håndtering af de mange medlemmer.

Skagen Antennelaug er i øvrigt frontløber på FDA.s fiberring projekt, og kan vise live demo af hvordan en antenneforening i Danmark kan gøre sig uafhængig og rentabel, uanset størrelse. Skagen Antenneforening er aktive i ERFA Gruppe "Internet" og er i øvrigt medlem af ERFA Gruppe "De frie antenneforeninger" og ERFA Gruppe "Stofa".

Teknisk platform:

 • CMTS: Cisco 10K
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928 og EPC3940.
 • Server: Cisco UCS
 • Skagen Antennelaug har i dag i omegnen af 8.000 medlemmer.

Link til Skagen Antennelaugs hjemmeside: www.skagenantennelaug.dk

Ørum Antenneforening

Ørum Antenneforening, der er en mindre antenneforening i Viborg Kommune, besluttede sig for selv at drive Internet i 2011. Det hidtil anvendte internet i foreningen var ikke optimal med hensyn til forholdet mellem ydelse og pris. DKA udarbejdede et forslag til et projekt for drift af eget internet og tilhørende budget, som blev valgt, og det blev sat i gang ved årsskiftet.

Panther Admin anvendes til registrering af internet til medlemmerne, netværk, fakturering, overvågning af modemmer, og hvad der ellers er behov for. "Panther Admin er ganske uundværlig til styring og håndtering af internettet i bred forstand. Selve produktionen af internet fungerer godt, mens der er nogle mindre fejl i selve kabelnettet, der bliver rettet og løst. Desuden værdsætter vi den gode service, der ydes hos Panther Applickations AS, fortæller formanden, Eskild Keller".

Ørum Antenneforening, der modtager YouSee TV, har godt 500 medlemmer, hvoraf halvdelen har Ørum Internet, og ca. 20 procent har evercall telefoni.

Teknisk platform:

 • Router/Switch: 2x Mikrotik CloudCore 1036
 • CMTS: 3x Teleste DAH100
 • Modems: Cisco EPC3925, EPC3928, EPC3940, EPC 3949.
 • Server: Cisco UCS C220

Link til foreningens hjemmeside: www.ørumnet.dk

Andels.net og Østerbro Antenneforening

Andels.net der driver internet og tv i boligforeninger på Østerbro, har siden 2006 anvendt Panther Admin i sin daglige administration af ca. 20000 Internet kunder og 2000 TV kunder.

Panther Admin anvendes til registrering af internet til kunder, netværk, fakturering, overvågning hvad der ellers er behov for og har været en fast administrations platform hos Andels.net siden starten hvor Internet kunderne var begrænset til ca. 300.

Teknisk platform:

 • Router/Firewall: Juniper 10Gbit backbone
 • Switche: Cisco SG300 og Allied Telesys ATxxxx
 • Server: Cisco UCS C220 M4
 • Andels.net har ca. 6.000 kunder på Fiber/LAN forbindelse.

Link til foreningens hjemmeside: www.andels.net

Funktionsområder

Kunde-/Medlemshåndtering

I Panther Admin kan alle medlemsrelaterede arbejdsopgaver, udføres med få klik. Hvert skærmbillede kan begrænses med restriktioner, der modsvarer brugerens rettigheder og arbejdsområde.

Abonnementstyring

I Panther Admin oprettes alle produkter og abonnementer i skabeloner. Når priser og andet skal ændres, er arbejdet derfor begrænset til skabelonen ændinger. Produkter kan begrænses til forskellige kunder-/medlemsgrupper.

DOCSIS Provisionering og overvågning

Panther Admin er stærk til DOCSIS provisionering. Daglige rutiner med modems kan udføres med få kliks. CMTS og modems overvåges automatisk med historisk visning af telemetrisk data, så fejl i anlæg bliver tydelige.

GPON Provisionering og overvågning

Panther Admin er stærk til GPON provisionering. Daglige rutiner med ONTer kan udføres med få kliks. Alle relevante informationer fra ONTer er tilgængelige for support.

LAN / Ethernet provisionering og overvågning

Panther Admin er stærk til Ethernet provisionering. Daglige rutiner med provisionering i switch udstyr, kan udføres med få kliks. Alle relevante informationer fra switchporte er tilgængelige for support.

Wi-Fi PTMP/PTP Provisionering og overvågning

Panther Admin er stærk til Wi-Fi PTMP provisionering. Daglige rutiner med provisionering af base og station, kan udføres med få kliks. Alle relevante informationer fra base og station er tilgængelige for support.

Selvbetjeningsportal

Panther Admins selvbetjening giver medlemmer mulighed for at klare de fleste rutiner selv og efter behov. Processer kan sættes op så opgaver med provisionering og afregning udføres med det samme, eller efter godkendelse.

Debitorafregning

Panther Admin giver mulighed for at afregne debitorer med alle kendte betalingsmetoder, helt eller delvist automatiseret. Der udstøttes rykkerprocedure med opgavestyring ved fx afmontering af filter, samt automatik ved registreret betaling.

Finansbogholderi

Panther Admin integrerer til de fleste større økonomisystemer, men indeholder et simpelt finansbogholderi. Finansbogholderisystemet indholder mulighed for indlæsning af bilag, saldobalance, momsindberetning mm.

Automatisering af forretningsprocesser

De fleste arbejdsopgaver i Panther Admin kan automatiseres. Det betyder høj effektivitet i det daglige arbejde, systematik og orden, samt at mange kan deltage på alle opgaver.